”Vi kan inte längre ta freden för givet – det borde vi alla inse och göra mer för att försvara den.”

Sedan 2018 är Fredrik Wesslau sekunderad av FBA till EU:s rådgivande insats i Ukraina (EUAM) . I rollen som biträdande insatschef är han del i att leda organisationens dagliga arbete och strategiska riktning.

– Det känns oerhört viktigt och meningsfullt att bidra till insatsens arbete för att stödja Ukraina, särskilt efter Rysslands invasion i februari i år. I grund och botten handlar det om att försvara värderingar som mänskliga rättigheter, frihet och demokrati. Kriget är existentiellt för Ukraina, men också extremt viktigt för Europa eftersom det rör vår säkerhet – den europeiska och globala säkerhetsordningen, säger Wesslau.

EUAM i Ukraina har sedan 2014 fyllt en rådgivande funktion, med fokus på att reformera den civila säkerhetssektorn i Ukraina. Sedan i april har mandatet utvidgats, bland annat för att bistå de ukrainska myndigheterna i hanteringen av de krigsbrott som har begåtts i samband med Rysslands militära invasion.

– Våra rådgivares stöd har varit avgörande betydelse för den ukrainska Åklagarmyndighetens förmåga att utveckla sin strategi för att väcka åtal om krigsbrott och driva ett antal viktiga rättsprocesser. Vi har också skickat experter till brottsplatser som Butja och Irpin för att bistå polisen med att samla in bevis. Det har bidragit till att myndigheten på ett professionellt sätt har tagit sin an den här enorma uppgiften.

Hittills har det registrerats runt 35 000 enskilda fall av krigsbrott, men siffran kommer troligen öka markant, förutser Wesslau, och betonar vikten av ansvarsutkrävande – att de som är ansvariga för attacker mot civilbefolkningen och civila mål, däribland sjukhus, vårdinrättningar, skolor och platser där människor söker skydd, ställs till svars i enlighet med internationell rätt.

Att arbeta i krigstid

Efter krigsutbrottet i februari 2022 evakuerades både Wesslau och medarbetare från Ukraina till Moldavien. Sedan i mars har han varit tillbaka i landet och arbetat vidare från olika städer; Lviv, Odessa och Kiev. För att möta behoven omfördelade EUAM snabbt projektpengar för att köpa matpaket, bepansrade bilar, satelliter, skyddsvästar och annan utrustning som donerades till ukrainska myndigheter. EUAM har också stöttat den ukrainska säkerhetstjänsten och underrättelsetjänsten på olika sätt.

– Det har nog aldrig funnits någon vanlig arbetsdag för mig, och nu än mindre än tidigare. Det gäller även livet utanför arbetet. Innan kriget var Kiev en vanlig, trevlig europeisk huvudstad. Idag skapar säkerhetssituationen stora utmaningar. Ryssland skjuter regelbundet missiler mot staden, och mycket tid tillbringas i skyddsrum. Läget kan försämras väldigt snabbt, säger Wesslau.

Trots den volatila situationen är planen att samtliga internationella och nationella medarbetare vid EUAM ska vara på plats i Ukraina i slutet av september.

– Missionen har ett gediget säkerhetsarrangemang, men det handlar om en kalkylerad risk. Det går aldrig att göra tillvaron helt riskfri – så är det om man jobbar i den här branschen. Det kan vara påfrestande psykologiskt och det krävs att man kan förhålla sig till situationen på ett hälsosamt sätt.

Som en av de pådrivande krafterna för ett återvändande till landet understryker Wesslau betydelsen av att missionen är på plats i Ukraina. De operativa fördelarna är uppenbara men det sänder även en viktig signal till både Ukraina, Ryssland och omvärlden om att EU fortsätter att stödja Ukraina.

– Det som har förstörts av ryska trupper och missiler behöver byggas upp, men det handlar också om att ingjuta hopp i befolkningen. Hopp om att efter förödelsen väntar en bättre framtid – en framtid för Ukraina i EU.

FBA har över tid haft omfattande personalbidrag till insatser för fred och utveckling i Ukraina. I dagsläget rör det sig om 14 personer som bistår insatser ledde av EU, FN och Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

EUAM Ukraina är en civil EU insats som inrättades 2014 med högkvarter i Kiev och innan kriget fältkontor i Lviv, Charkiv, Mariupol och Odessa. Missionen har en personalstyrka på 350. Det övergripande målet är att hjälpa Ukraina att reformera polisen, åklagarmyndigheten, säkerhetstjänsten, och andra myndigheter inom säkerhetssektorn för att stärka Ukraina som rättsstat.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Ny forskning för effektivare fredsmedling

Hur kan fredsmedling som verktyg användas mer effektivt för att förebygga, hantera och lösa konflikter? En ny serie forskningssammanfattningar presenterar nya perspektiv och rekommendationer på temat och erbjuder därmed fördjupad förståelse för komplexiteten i fredsmedling.

2023-12-07 09:52
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Research Brief Series: Improving Mediation Effectiveness

This Research Brief Series on how to improve mediation effectiveness, jointly produced by the Folke Bernadotte Academy (FBA) and the African Centre for the Constructive Resolution of Disputes (ACCORD), is part of a larger initiative on mediation effectiveness organized by FBA.

Attribut
Författare:
Various authors
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter