Veterandagen – i år med FN-insatsen på Cypern i fokus

Den 29 maj hålls Veterandagen, då alla som bidragit till internationella fredsbevarande insatser hyllas under högtidliga former vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. I år står FN-insatsen på Cypern 1964-1993 i fokus, och FBA:s Fredsarkiv uppmärksammar därför UNFICYP i en utställning.

Försvarsmakten har sedan 2008 arrangerat Veterandagen den 29 maj för att hedra alla som deltar i internationella insatser och för att högtidlighålla minnet av de som omkommit under sin tjänstgöring. Alla veteraner och deras anhöriga bjuds in till högtidlighållandet, inte bara militärer utan även polis, tull, kustbevakning, kriminalvård och andra myndigheter, liksom de civila observatörer och experter som FBA sekunderar.

Statsceremonin äger som brukligt rum vid Veteranmonumentet Restare vid Sjöhistoriska museet i Stockholm. FBA finns på plats med personal från Fredsarkivet och sekunderingsverksamheten för att informera om uppdragen, och senare på eftermiddagen är både tidigare och nuvarande utsända inbjudna till ett mingel i våra lokaler.

– Vi ser detta som ett tillfälle att visa vår uppskattning för våra veteraners bidrag till internationella fredsinsatser och en möjlighet för dem och oss att träffas, prata och nätverka, säger Elisa Gyllin, insatshandläggare vid FBA:s sekunderingsprogram. 

Varje år riktas fokus mot en särskild fredsinsats och nu har turen kommit till UNFICYP.

Cypern har i nära 50 år varit en delad ö, och konflikten mellan grekcyprioter och turkcyprioter är fortfarande olöst. En FN-kontrollerad buffertzon skiljer än i dag EU-medlemmen och republiken Cypern från det turkcypriotiska styret i norr.

FBA:s Fredsarkiv samlar dokumentation om svenskt deltagande i internationella insatser i ett digitalt arkiv för att bland annat underlätta forskning, studier och utbildning. Till årets Veterandag har också en utställning tagits fram om Cyperninsatsen.

– Vi ger en mer personlig bild av det svenska deltagandet i UNFICYP genom att lyfta fram veteranernas röster. Målet med utställningen är fördjupa den allmänna förståelsen för insatsen och dela erfarenheter från dem som deltog, säger Mattias Wandler, arkivhandläggare vid FBA:s Fredsarkiv.

Cyperninsatsen är en av de äldsta FN-insatserna. Den kom till stånd efter att spänningarna mellan grek- och turkcyprioter ökat år efter år i 60-talets början och krig bryter ut. Vid årsskiftet 1963-1964 tas konflikten upp i FN:s säkerhetsråd, som erkänner den grekcypriotiska regeringen som legitim och beslutar om att upprätta en internationell fredsbevarande styrka. Kort därpå bildas insatsen UNFICYP och redan i april skickar Sverige sina första FN-soldater till Cypern.

Mer om Fredsarkivet finns att ta del av här:
http://veteranarkiv.fba.se/

Det officiella programmet för Veterandagen finns på Försvarsmaktens webbplats.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Polisen Innocent Rutema Baguma arbetar för jämställdhet i DR Kongo

Innocent Rutema Baguma arbetar som polis i östra Demokratiska Republiken Kongo. Sedan han började sitt arbete år 2004 har han tagit flera initiativ för ökad jämställdhet inom polisen. Han är idag medlem i det FBA-stödda nätverket Inclusive Peacebuilding Network (RCPI) där han vill bidra till förändring på flera områden - hemma, inom polisen och i samhället i stort.

2022-09-14 10:34
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Jonny Hogg

Jonny Hogg

Jonny är expert på Demokratiska Republiken Kongo

Läs mer om våra experter

Twitter