“Vårt arbete ansågs abstrakt, men är nu något att ta fasta på”

Sedan 2014 arbetar FBA för att stärka lokala ukrainska myndigheters kapacitet att leverera samhällsservice på ett rättssäkert sätt. Nu har flera nya aktiviteter påbörjats för att möta utmaningar kopplade till den ryska invasionen och för att säkra tidigare framsteg. Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa och Julia Sedyk har samordnat FBA:s akiviteter i Kiev sedan början av projektet.

– Den pågående konflikten I Ukraina har omkullkastat den europeiska säkerhetsordningen och har haft långtgående konsekvenser för svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Den nya situationen i vårt närområde ställer krav på flexibilitet och omprioriteringar inom FBA:s arbete för att snabbt kunna möta utmaningar och behov. Målet för FBA är att vara en relevant, snabb och flexibel aktör vars arbete gör skillnad i den svåra situationen Ukraina befinner sig i, säger Carl Fredrik Birkoff.

Projektet “Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine” inleddes 2014 och finansierades av Sida. Det var från början tänkt att avslutas 2017.

Men efter den ryska annekteringen av Krimhalvön och i takt med att konflikten i Donbass eskalerade såg projektteamet ett ökat behov av forskning, övning och rådgivning om återintegrering av krigsveteraner och samhällsservice till grupper som drabbats av konflikten. Det ledde till att nya aktiviteter inleddes och i kombination med ett ökande engagemang från samarbetspartners vilket i sin tur låg till grund för flera förlängningar av projektet.

– Vi var alltid öppna för att anpassa oss när nya frågor uppstod inom vårt mandat. När projektet först planerades var det inte krig, men när vi gjorde bedömningar av rättssäkerheten hos lokala myndigheter dök det upp fler och fler frågor relaterade till samhällsstöd till veteraner och internflyktingar. Vi insåg att vi kunde använda FBA:s expertis inom avväpning, demobilisering och återintegrering av före detta kombattanter inom vårt projekt, säger Julia Sedyk.

Den ryska invasionen av Ukraina i februari 2022 tog konflikten som började 2014 till en helt ny nivå. Än så länge är det svårt att bedöma de långsiktiga konsekvenserna, men Carl Fredrik Birkoff och Julia Sedyk förutspår att det kommer behövas betydande insatser för att stärka rättssäkerheten hos lokala myndigheter och inom samhällsservice till veteraner.

Samtidigt antog Utrikesdepartmentet i slutet av 2021 en ny strategi för Sveriges reformsamarbete med Östeuropa, som innehåller direkta uppgifter för FBA.

– FBA kan spela en viktig roll i den svåra process som flera länder i Östeuropa genomgår mot demokrati och hållbar utveckling. Genom vårt fortsatta stöd till reformer i Ukraina kan vi också bidra till att bekämpa fattigdom och till fredliga och inkluderande samhällen. På FBA i Stockholm finns ett team med många expertområden som arbetar med Ukraina. Vår egen personal kan spela en aktiv roll i att bedriva aktiviteter och att följa upp resultat. Till exempel erbjuder vi rådgivning och skräddarsydda övningar för nyckelaktörer i Ukraina inom exempelvis återintegrering av före detta kombattanter, säger Carl Fredrik Birkoff.

Nya aktiviteter har nu inletts för att svara upp mot utmaningar som har uppstått på grund av kriget.

En av dessa är att stödja ett initiativ från Rule of Law Center på the National Univeristy of Kyiv-Mohala Academy som kallas ”Law during Wartime”. Idén är att ge stöd till lokala myndigheter med att tillämpa befintlig lagstiftning i komplexa frågor relaterade till samhällsservice, eftersom regeringens möjligheter att stifta nya lagar är begränsad till följd av kriget.

Ett annat initiativ är att utveckla riktlinjer till lokala myndigheter för att kunna bedöma behov av återuppbyggnad av infrastruktur efter kriget, baserad på principen ”build back better” – att inte bara återskapa utan också förbättra det som blivit förstört.

– Senare i år planerar vi också att ta kontakt med våra partnerkommuner för att samla dem under säkra förhållanden tillsammans med andra partnerorganisationer till projektet. Innan kriget brukade den sortens träffar vara en av våra mest uppskattade aktiviteter. Nu ska vi samla dem på nytt för att summera vad vi gjort tidigare, koppla ihop det med vad vi gör nu och att planera vad vi ska göra efter kriget, säger Julia Sedyk, som menar att kriget har satt värdet av projektet och dess resultat i ett nytt ljus:

– Jag tror att några väldigt pragmatiska myndigheter tittade på oss och mest såg ett projekt som inte delade ut datorer eller byggde kontor för samhällsservice. Och ibland kunde jag besväras av känslan av att vårt arbete inte var konkret. Men det vi gjorde var att rikta in oss på människors sinnen, för att skapa gemensamma värderingar utifrån rättsstatens principer. Datorer och byggnader är också viktiga, men det går inte lika lätt att bomba sönder värderingar som byggnader. Det är en insikt som har bekräftat värdet av vårt arbete, som ansågs abstrakt, men nu är något att ta fasta på.

FBA:s arbete i Ukraina

Bild 1: Julia Sedyk och Carl Fredrik Birkoff

Bild 2 och 3: aktiviteter från projektet Local Self-Government and the Rule of Law in Ukraine.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Utsänd till internationell fredsinsats - Georgien

Sedan mars 2023 arbetar Georg Eckborg inom EU:s civila krishanteringsinsats i Georgien (EUMM). Genom att övervaka och analysera det säkerhetspolitiska läget bidrar han till insatsens mål att minska risken för fientligheter och främja långsiktig stabilitet i hela landet och den omgivande regionen. Läs mer om Georgs erfarenheter i rollen som kontorsanalytiker.

2023-09-26 10:13
FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

FBA Paper - SSR, Elections and Gender Equality in Post-Conflict Environments

This paper discusses the interlinkages between Security Sector Reform (SSR), elections, and gender equality. It uses FBA’s work in Somalia to show how gender-sensitive election security can serve as an entry point for working with inclusive SSR in an environment characterized by instability, conflict, and political unrest.

Dokument
Attribut
Författare:
Paulina Schaber
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök
Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Sveriges EU-ordförandeskap

Våren 2023 har Sverige varit ordförande i EU:s ministerråd.

Läs mer här

KOMMANDE KURSER

""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

Twitter