Unga fredsbyggare skapar dialog i Liberia

I mars 2022 samlade FBA tillsammans med partnerorganisationer 24 unga fredsledare i Ganta i nordöstra Liberia. Genom sitt deltagande i FBA:s program Conflict Prevention Leadership Programme (CPLP) har de unga deltagarna ökat sin förmåga att förebygga och lösa lokala konflikter och bidra till fred.

År 2003 satte ett fredsavtal punkt för två brutala inbördeskrig i Liberia. Men trots betydande framsteg är freden i Liberia fortfarande skör. Flera faktorer som driver på konflikt kvarstår, som till exempel utbredd korruption, en starkt centraliserad statsapparat, svaga institutioner, ojämn fördelning av resurser och återkommande landkonflikter.

Ett ledarskapsprogram för unga fredsbyggare

2017 skapade FBA tillsammans med liberianska partnerorganisationer Conflict and Prevention Leadership Programme (CPLP). Syftet är att stärka nätverk och kapacitet hos unga liberianska fredsbyggare att förebygga och lösa konflikter i deras lokalsamhällen. Programmet är ett bidrag till att decentralisera arbetet för fred i landet, som annars ofta fokuserar på huvudstadsregionen.

Målgruppen är nyckelindivider från fyra olika liberianska organisationer för unga som arbetar med konfliktförebyggande och fred. För närvarande är totalt 44 unga deltagare engagerade i programmet. Ett av programmets mål är att stärka nätverken mellan deltagarna och deras organisationer, men också att skapa dialog och förtroende mellan å ena sidan unga och å andra sidan beslutsfattare och representanter för den liberianska staten.

– Den låga graden av tillit och förtroende mellan staten och dess medborgare är ett hinder för social sammanhållning. Genom att engagera beslutsfattare i dialoger med de unga fredsledarna försöker vi skapa nya och positiva relationer, samtidigt som vi bidrar till att unga får inflytande i Liberias pågående arbete för fred och säkerhet, säger Klara Grenhagen, senior handläggare inom dialog och fredsmedling och programansvarig för CPLP.

En ny fas för CPLP och kommande fredsdialoger

I samband med 2022 års omgång av CPLP går programmet in i en ny strategisk fas. Tanken är att dra nytta av tidigare deltagares erfarenheter av att använda värderingar, metoder och färdigheter från programmet i sina egna lokalsamhällen. 16 nya deltagare har rekryterats och tillsammans med deltagare från tidigare år kommer de ingå i lokala team. Tillsammans ska teamen planera och genomföra lokala fredsdialoger.

Två av de tidigare deltagarna är Arthurlyn C. Jimmy från Grand Bassa och Isaac Nathaniels från Grand Cape Mount. De upplever båda att färdigheterna i medveten kommunikation (eng. mindful communication) som de fick med sig från programmet förberedde dem för att bidra till dialog i sammanhang där det uppstått oenighet eller konflikt.

Det kan handla om situationer från både privatlivet och i offentliga sammanhang, i deras lokalsamhällen, i yrkeslivet eller inom de organisationer de är engagerade i. Arthurlyn minns till exempel hur hon kunde hantera ett missförstånd på sin arbetsplats, vilket förbättrade kommunikationen mellan hennes kollegor och minskade risken för framtida konflikter.

– Vi tror ofta att vi måste göra något stort, men vi lärde oss att vi kan göra stor skillnad genom att arbeta med mindre saker. Alla kan göra något. CPLP inspirerade oss att se hur vi själva kan vara en del i förändring och uppmuntrade oss att skapa förändring i våra egna samhällen.

Collage av porträtt av Arthurlyn C Jimny och Isaac Nathaniels

Arthurlyn C Jimny och Isaac Nathaniels

Isaac ser också kommunikation som en nyckel i konfliktförebyggande. Efter CPLP har han arbetat med att skapat förutsättningar för trygg och öppen dialog tillsammans med en lokal radiostation, vilket har gjort det möjligt för fredsorganisationer för unga att dela med sig av sina budskap i radio.

– Jag har förändrat hur jag reagerar när saker inte blir som jag vill. Jag har förändrat mitt sätt att bemöta och diskutera med andra människor, oavsett om de har samma ståndpunkt som jag eller inte.

Arthurlyn håller med.

– I grunden så handlar kommunikation om att skapa relationer mellan människor. Man behöver också förstå att man inte alltid kan uppnå det man vill på en gång, men att det är en del av processen. Att lära sig medveten kommunikation har varit till hjälp, och jag använder det i min vardag. Jag tror att det alltid finns missförstånd i början av varje konflikt, stor eller liten. Jag har lärt mig att skapa dialog så att människor kan förstå varandra.

Med stöd av FBA:s liberianska resurspersoner planerar nu teamen intensivt inför de kommande fredsdialogerna, som kommer beröra en mängd olika teman. Till exempel förebyggande av valrelaterat våld och medling mellan politiska partier i konflikt, men också förebyggande av motorcykelolyckor vilket man har sett bidrar till en negativ bild av unga.

Konflikt-, risk- och genusanalyser utförs för att fördjupa förståelsen för valda dialogteman, och diskussioner pågår om vilka lokala intressenter och beslutsfattare som ska bjudas in. Dialogerna genomförs som ett första steg i ett långsiktigt fredsbyggande i varje län.

– CPLP har lärt mig vad fred kan betyda. Det är inte bara frånvaron av vapen, utan en känsla av glädje. Den kommer till exempel från vetskapen om att mina barn är säkra, mår bra och kan gå till skolan, avslutar Isaac.

Om Conflict Prevention Leadership Program (CPLP)

Conflict Prevention Leadership Program (CPLP) genomförs av FBA tillsammans med partnerorganisationerna Young Ambassadors for Peace, Mano River Union Youth Parliament, West African Network for Dialogue and Peace (P4DP). CPLP:s liberianska resursteam består av de tre erfarna fredsbyggarna Grace Yeah Yeanay, Ruth Myers och William “Bill” Saa. Mer information om CPLP finns i rapporten Young Liberians Building Peace från 2019. 

 

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Hur formas framtidens fredsbygge?

Statsbyggande – att bidra till starkare institutioner, myndigheter, processer och hållbar utveckling i konfliktdrabbade länder – har länge varit en huvudingrediens i storskaliga fredsprojekt. Men det finns mycket som tyder på att statsbyggandet som vi känner det kan ha spelat ut sin roll och gått in i en ny era. FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh reflekterar kring vad det betyder för fredsfrämjande aktörer som FBA, med utgångspunkt i en forskningsrapport av Mark Sedra, medlem i FBA:s forskarnätverk.

2023-02-03 14:23
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

På internationella uppdrag

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

From Hubris to Irrelevance: The Demise of the Western State-building Project

The unceremonious collapse in 2021 of the Western-driven state-building process in Afghanistan appears to have sounded the death knell for the broader state-building concept.

Dokument
Attribut
Författare:
Mark Sedra, FBA
År:
2023
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

Lediga jobb

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff

Carl Fredrik Birkoff är projektledare för FBA:s arbete med Östeuropa

Läs mer om våra experter

Twitter