Peaceworks ger stöd till ungas fredsinitiativ i Colombia

Peaceworks är en svensk ideell organisation vars vision är ett jämlikt och rättvist samhälle där unga har möjlighet att organisera sig och få inflytande över den kontext de befinner sig i. Sedan 2014 bedriver Peaceworks verksamhet i Colombia, där fredsinitiativ ofta stigmatiseras och där våldet ofta drabbar unga. Peaceworks är en av de organisationer som tilldelades projektbidrag eller verksamhetsbidrag under 2021 inom FBA:s arbete med stöd till civilsamhället.

De konflikter som pågått i Colombia sedan 60-talet har präglat landets utveckling. Det gäller också landets unga, som inte minst på landsbygden utgör en särskilt stigmatiserad och våldsutsatt grupp. Ett fredsavtal mellan regeringen och FARC-gerillan skrevs under 2016, men trots ansträngningar har införandet av fredsavtalet varit bristfällig och på många håll i landet har våldsamheterna fortsatt.

Under 2019 bröt stora demonstrationer ut bland annat för att fredsavtalet skulle bli verklighet, men coronapandemin och de restriktioner som följde lade lock på protesterna. Under våren 2021 bröt nya protester ut och många unga har dött till följd av konfrontationer mellan demonstranter och polis och flera fall är i dagsläget under utredning.

”Unga är trötta på att vara våldets verktyg”

Natalia Londoño, projektledare på Peaceworks, berättar om hur flera faktorer samverkar för att göra ungdomar särskilt utsatta för väpnat våld och tvångsrekryteringar till väpnade grupperingar i Colombia.

–I vissa delar av landet är möjligheterna för ungdomar extremt begränsade. De kan sakna inkomst, utbildning och jobb, så de är lätta att rekrytera för väpnade grupper. Samma unga är också trötta på att bli exkluderade vilket gör att de går ut på gatorna och protesterar för sina rättigheter.

Som projektledare inom Peaceworks arbetar hon med flera organisationer av unga som på olika sätt verkar för fred, till exempel genom musik, ekologisk odling och konst. Med hjälp av ekonomiskt stöd från FBA arrangerar Peaceworks bland annat utbildningar i projektledning under namnet CréaLas, en ordlek med de spanska orden för skapa och tro.

–Unga är trötta på att vara våldets verktyg eller bara kroppar i en konflikt. De vill bli aktörer inom fredsbyggande och få utlopp för sin kreativitet genom fredliga aktiviteter. Vi stödjer vi dem att omsätta sina idéer till konkreta projekt som de genomför inom sina olika delar av samhället, där de sedan också skapar dialog om sociala, politiska och miljörelaterade frågor. Vi arbetar med organisationer som verkar i åtta våldsdrabbade regioner runt om i Colombia.

Kulturen som plattform för fred 

Det strukturella våldet har länge genomsyrat det colombianska samhället, och alla former av aktivism är förknippat med stora risker. Ur detta har det vuxit fram en stark tradition av sociala rörelser och livskraftiga initiativ för till exempel etniska minoriteters rättigheter och miljöfrågor.

Den konfliktfyllda historien i kombination med det utanförskap som drabbar stora delar av den unga befolkningen menar Natalia Londono har gjort personer i Colombia skickliga på att själva organisera sig och sluta upp kring olika frågor och samtidigt navigera runt riskerna det innebär.

Till exempel berättar hon hur man har identifierat konst, musik och andra kulturyttringar som effektiva verktyg för att sprida budskap på ett sätt som uppfattas mindre konfrontativt. Colombia är till exempel känt för sin graffitikultur och färgstarka muralmålningar som pryder väggarna med protestbudskap i de större städerna.

Men för unga som i stort sett saknar möjligheter till sysselsättning kan kulturen också spela en mer direkt roll i att hålla våldet på avstånd. I hamnstaden Buenaventura på stillahavskusten arbetar Peaceworks med gruppen Fundación Ashé, ett musikkollektiv som engagerar unga i att spela och dansa till traditionell musik.

–Det är nog lätt att tro att det inte är en stor sak. Men Fundación Ashé finns i ett kvarter som i princip bara de boende kan vistas i. För andra är det för farligt. Och det gör områdets unga väldigt utelämnade. Möjligheten att ägna sig åt musik på sin fritid och skapa trygga miljöer att vistas i kan därför ha väldigt stor betydelse, säger Natalia Londoño.

En stor utmaning med att arbeta i olika delar av landet är strukturella ojämlikheter. När Peaceworks skulle skicka ett paket med utbildningsmaterial till Fundación Ashé kom det aldrig fram på grund av svårigheterna att komma in i området där de är aktiva.

–Många kanske tar för givet att kunna ta emot ett paket, men i vissa delar av Colombia är det långt ifrån självklart. Det vi gör är att stödja nätverk och relationer över ojämlikheterna, för när vi alla känner att vi är delar av en övergripande struktur blir vi starkare. Det är den strukturen som är själva grunden för fredsbyggande. Det är kanske vårt viktigaste budskap, berättar Natalia Londoño.

Peaceworks tilldelades projektbidrag från FBA 2021.

Här kan du läsa mer om FBA:s stöd till civilsamhället och om andra organisationer som har tilldelats stöd.

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

Nya mottagare av stipendiet för kvinnor, fred och säkerhet till Zaida Cataláns minne

Judith Maroy från Demokratiska republiken Kongo (DRK) och Ola Salem från Palestina har utsetts till nya mottagare av stipendiet till stöd för FN:s säkerhetsrådsresolution 1325 om kvinnor, fred och säkerhet. Judith Maroy kommer under 2022 att arbeta i organisationen Kvinna till Kvinna (DRK) och Ola Salem i MIFTAH (Palestina).

2022-01-19 15:55
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

 • Skrivet av Andreas Berg

  Delivering Security Sector Reform under the threat of invasion in Ukraine

  If it is indeed true that ’life imitates art far more than art imitates life’ (credit to Oscar Wilde), then the art form at play in Ukraine these days is surrealism. At least, this is how I felt as I prepared to leave Kyiv in December.

  Kreschatyk Street, the main street in Kyiv, December 2021. Photo: Andreas Berg

  I had spent almost three years as Coordination & Cooperation Officer at EUAM Ukraine, one of several FBA ... Läs hela inlägget »

  2022-01-18 14:28
 • Skrivet av FBA redaktör

  FBA-bloggen får nytt utseende

  Just nu pågår arbete för att ge FBA-bloggen ett nytt modernt utseende och bättre funktionalitet. Vi beräknar att arbetet är klart under tidig vår 2022.

  Om du har frågor, välkommen att kontakta kommunikation[a]fba.se.

   

  2022-01-04 11:09
 • Skrivet av Hans Fridlund

  Tarmac’s end

  Human Security Team Leader Hans Fridlund writes about how going a bit further on his leisure trips has added value to his work at EUMM Georgia.

  2021-10-22 08:28

Läs våra publikationer

Youth, Peace and Security Agenda - Strengthening institutional capacity for implementation

This policy brief aims to support organizations working on peace and security to strengthen institutional capacity and operational readiness for accelerating the implementation of the Youth, Peace and Security (YPS) agenda. The policy brief aims to guide decision-makers, managers and senior officials on how to create an enabling environment within their own organization by providing tangible entry points and recommendations in six priority areas.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA
År:
2021
""

Johanna Gårdmark

Johanna är expert på internationella fredsinsatser och civil-militär samverkan

Läs mer om våra experter

KOMMANDE KURSER

""

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer om vårt stöd till civilsamhället

Twitter