FBA har i 20 år verkat för fred. Varmt välkommen på samtal om fred i en komplex omvärld med efterföljande mingel den 12 oktober.

I kölvattnet av det kalla kriget stod det klart att konflikternas karaktär, såväl som metoderna och verktygen att hantera dem, är föränderliga. Det ökade behovet av fredsfrämjande och konfliktförebyggande insatser blev desto påtagligare. I spåren av det föddes FBA, myndigheten för fred, säkerhet och utveckling, under Utrikesdepartementet.

Då som nu är uppgiften att stödja internationell fredsfrämjande verksamhet. Sedan myndighetens start har omvärlden blivit alltmer komplex. Nya hot och nya geopolitiska skiljelinjer har förändrat grunden för säkerhetspolitiken. Det nya läget ställer allt högre krav på aktörer som verkar för fred, säkerhet och utveckling. Vilken roll kan fredsfrämjande myndigheter och organisationer spela i en värld där säkerheten krymper?

När vi nu uppmärksammar 20 år vill FBA bjuda in till reflektion över de förändringar som har skett i världen och den framtida rollen för fredsbevarande arbete. Vi blickar framåt och samtalar om utrymmet och möjligheten att bidra till fred och säkerhet för framtida generationer.

Panelsamtal modererade av FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh och efterföljande mingel står på menyn, vi hoppas att du har möjlighet att delta!

Inbjudan är personlig. Ditt svar behöver vi senast den 7 oktober.

Tid och plats

Datum: 12 oktober 2022

Tid: 13.00–17.00

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Program

13.00–13.45 Att verka för fred
FBA:s generaldirektör Per Olsson Fridh samtalar med biståndsministern om nuvarande och framtida utmaningar.

13.45–14.45 Fred i en komplex omvärld
Konflikter blir alltmer komplexa och orsakssambanden svårare att tyda. Insatser och verktyg verkar inte längre fungera som förr. Samtidigt tilltar klyftan mellan öst och väst respektive syd och nord. Allianser och lojaliteter blir viktigare, men samtidigt mindre beständiga.

I panelen:

  • Noura Berrouba, ordförande LSU, Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer
  • Carl Bildt, f.d. utrikesminister
  • Robert Egnell, rektor Försvarshögskolan
  • Margot Wallström, f.d. utrikesminister

14.45–15.00 Paus

15.00-16.00 Vilken roll spelar FBA och aktörer som verkar för fred, säkerhet och utveckling?
Vilken roll kan vi spela i en värld där freden blir svårare att nå? Panelen lyfter olika perspektiv på vad som krävs för att bibehålla relevans och effektivitet i ett utmanande politiskt klimat där utrymmet för operativa och tekniska aktörer både kan krympa och växa.

I panelen:

  • Gustaf Dufberg, chef, SWEDINT
  • Kirsi Henriksson, chef, Crisis Management Centre Finland
  • Carl Skau, departementsråd, enheten för FN-politik, konflikt och humanitära frågor, Utrikesdepartementet
  • Margareta Wahlström, medlem i det svenska medlingsnätverket för kvinnor

 

16.00–17.00 Mingel

MER FRÅN FÖRSTASIDAN

”Vi kan inte längre ta freden för givet – det borde vi alla inse och göra mer för att försvara den.”

Sedan 2018 är Fredrik Wesslau sekunderad av FBA till EU:s rådgivande insats i Ukraina, (EUAM). I rollen som biträdande insatschef är han del i att leda organisationens dagliga arbete och strategiska riktning.

2022-09-29 14:51
""

Våra samarbetsländer

FBA har i uppdrag att bidra till Sveriges bistånd i frågor som rör fred och säkerhet

Läs mer om de länder där vi arbetar

FBA-BLOGGEN

Läs våra publikationer

Gender Assessment of the 2021 Electoral Process in Puntland

On October 25, 2021, Puntland became the first federal member state in Somalia to hold democratic elections to district councils. “One person one vote” elections were conducted in three “early districts” of Eyl, Ufeyn and Qardho. In addition to their historic significance, these elections offer an important opportunity to learn lessons, not least when it comes to the promotion of gender equality and the political participation of women.

Dokument
Attribut
Författare:
FBA, Puntland Development and Research Center
År:
2022
Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

FBA i Ukraina

Till följd av Rysslands invasion har FBA både ökat och anpassat sitt arbete i Ukraina.

Så här bistår FBA
FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Stöd till civilsamhället

FBA delar ut bidrag till ideella organisationer som arbetar med fred och säkerhet

Läs mer och ansök

KOMMANDE KURSER

Porträtt av Jonny Hogg

Jonny Hogg

Jonny är expert på Demokratiska Republiken Kongo

Läs mer om våra experter

Twitter